Słowo na niedzielę

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy

Mt 22,35

 


Co znaczy miłować bliźniego swego jak siebie samego? O siebie troszczyć się – rzecz łatwa. Jak chodzę głodny – to jem. Chce mi się pić – piję. Jest mi zimno – palę w piecu… i realizuję wiele innych zachcianek mojego „ego”. A gdzie w tym momencie jest mój bliźni? Kim on w ogóle jest? To mój mąż czy sąsiadka? To moje dziecko czy bratanica? To moja siostra czy ksiądz? BLIŹNI to człowiek którego spotykasz każdego dnia. Ten w sklepie, „pod sklepem”, ten w kościele, ten w szpitalu, ten w pracy… ten na którego patrzeć nie możesz i ten, którego kochasz… strasznie trudne to przykazanie, ale właśnie dlatego jest największe! Błogosławionej niedzieli i całego tygodnia!