Nasi duszpasterze

 Proboszcz: Ks. kan. mgr Andrzej Kontek 

  • Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Opatowie

 

- urodzony 30 listopada 1960 r. w Jarosławiu , parafia Radymno

- wyświęcony 24 czerwca 1985 r.

- stanowisko od 2004 roku

 
 Katecheta w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościeradowie


Wikariusz: ks. Łukasz Chmiel

 - od 2021 roku

 

Rezydent: ks. Antoni Cząstka

- od 2023 roku