Pogrzeb katolicki

"Modlitwa za zmarłych

 

to rzecz święta i zbawienna"

 

(por. 2Mch 12,43-45)

 

 

 

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;

2. Zaświadczenie o stwierdzeniu zgonu (biała kartka od lekarza);

2. Zaświadczenie o przyjęciu komunii świętej, sakramentu chorych przed śmiercią np. od kapelana szpitala;

3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał (jeśli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii)

 

Sprawy związane z pochówkiem na cmentarzu parafialnym załatwiamy u Pana Przemysława Wójtowicza – grabarza, tel. 535-465-507

 

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św.

(z przyjęciem Komunii św.)