Nawiedzenie kopii Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej 4-5 sierpnia


Droga Krzyżowa 2009

fot. Rafał Rogoźnicki