Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

 Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę.

 

księga Hioba 19,26-27

Czekają nas dwa pełne zadumy dni, podczas których będziemy rozważać w sercach na temat śmierci i przemijania. Zaniesiemy kwiaty na groby naszych najbliższych. Zapalimy tam też znicze. Popłynie szept modlitwy w ich intencji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedyś i my tam spoczniemy, że i nad naszą mogiłą ktoś się kiedyś pochyli. Wykorzystajmy te dni jak najlepiej. Niech ten czas umocni w nas wiarę w życie wieczne! Jak mówi nam księga Hioba: potem me szczątki skórą odzieję, i ciałem swym Boga zobaczę. Wierzymy, że tak się stanie.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie. Daj wszystkim zmarłym wieczne spoczywanie!

Niech odpoczywają na wieki wieków.