Słowo na niedzielęZawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

1 Tes 5,16


Te słowa św. Pawła będą nam przyświecać w dzisiejszą niedzielę. Niedzielę gaudete – niedzielę radości, także czasu naszego adwentowego nawrócenia. Nie możemy jednak planować naszej duchowej przemiany tak jak budżetu w sejmie czy w gminie. Nie możemy tego rozplanowywać jak spłacania rat w banku. Wsłuchując się w słowa św. Jana Pawła II trzeba powiedzieć: przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Bo przyszłość to jest już kolejne zdanie które powiemy. Przyszłość to jest ta sekunda, która właśnie mija. Przyszłość to każda kolejna decyzja, którą podejmujemy. Zaczynać trzeba więc swoje nawrócenie już tutaj i teraz. Zaczynać też trzeba za godzinę i za dzień. Zastanówmy się więc co jest i będzie od tej sekundy aż do momentu spotkania z Bogiem. 


Życzę Ci dobrych przemyśleń, dobrego przygotowania do Bożego Narodzenia, które jest już tak blisko! Radujcie się! Pan jest blisko!