Chrzest Święty

"Idźcie na cały świat i głoście

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy

i przyjmie chrzest, będzie zbawiony."

(Mk 16,15-16)

 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Imiona i nazwiska Chrzestnych z adresem zamieszkania

3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

 

Ważne!

Nauki przed Chrztem odbywają się podczas zgłaszania dziecka do chrztu świętego.

Do chrztu zabieramy: świecę chrzcielną, białą szatkę, dziecko ubieramy w miarę możliwości na biało. Przed chrztem do sakramentu spowiedzi świętego obowiązkowo przystępują rodzice chrzestni i rodzice jeśli nie mają przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

- niewierzący czy osoby innego wyznania,

- osoby niepraktykujące,

- żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,

- nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,

- prowadzący gorszący tryb życia.