Sakrament małżeństwa

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"  (Mk 10,6-9)

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

 

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;

2. Dowody osobiste;

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich;

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej;

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach;

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka;

7. Zaświadczenie o odbyciu nauk w poradni rodzinnej (w naszej parafii nauki prowadzi Pani Aldona Winiarczyk tel. 505-987-403)

 

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii np. telefonicznie

2. Rozmowa duszpasterska na dzień przed ślubem (zazwyczaj piątek po Mszy św.), gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu.